Akce nulový vstupní poplatek do podfondu FINDIGO podfond 1

Akce nulový vstupní poplatek do podfondu FINDIGO podfond 1

Společnost FINDIGO FKI SICAV a.s. a DELTA Investiční společnost, a.s. vyhlašují podmínky pro účast v investiční příležitosti „Akce nulový vstupní poplatek“.

Nulový vstupní poplatek na první investici do podfondu FINDIGO podfond 1 (dále též jen „Podfond“) získá každý klient, který splní následující podmínky:

 • uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií Podfondu v období od 24. 05. 2022 do 31. 05. 2022 včetně,
 • investice činí alespoň 1.000.000, ,
 • maximální výše investované částky není omezena.

  S
  ohledem na skutečnost, že Fond resp. Podfond je fondem kvalifikovaných investorů, může se investorem (upisovatelem investičních akcií) stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu ustanovení § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.


  Bližší údaje o úpisu, vydávání a zpětném odkupu investičních akcií jsou uvedeny ve statutu Podfondu
  .
  Fond si v zájmu udržení stability Podfondu vyhrazuje právo na rozhodnutí, se kterými investory uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií, na uzavření této smlouvy není právní nárok.

  FINDIGO FKI SICAV a.s.

  Peter Koždoň, MSc. MBA,

  pověřený zmocněnec člena představenstva

  spol. DELTA Investiční společnost, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.