FXStreet: Fondy kvalifikovaných investorů pokračují v růstu, tvoří již čtvrtinu majetku ve fondech

FXStreet: Fondy kvalifikovaných investorů pokračují v růstu, tvoří již čtvrtinu majetku ve fondech

Fondy kvalifikovaných investorů (FKvI) zaznamenaly v roce 2018 meziroční nárůst obhospodařovaných prostředků o 22 mld. Kč na 154,77 mld. Kč a zvýšily tak svůj podíl na 24,6 % veškerého fondy obhospodařovaného majetku. Výrazný růst pokračuje i v roce 2019, kdy po prvním pololetí byla výše objemu majetku ve fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT již 175,81 mld (25,5 %).

Lze tak očekávat, že celkový objem majetku fondů kvalifikovaných investorů překročí na konci letošního roku hranici 200 mld. Kč. Pokračující růst cen aktiv na kapitálových trzích, který byl zaznamenán z počátku roku 2019, by se navíc mohl pozitivně projevit na relativně vyšším celoročním zhodnocení prostředků umístěných ve fondech.

FKvI jsou dostupnější

Na pozitivní vývoj má vliv hned několik faktorů. Fondy kvalifikovaných investorů obecně mají volnější pole působnosti. Neplatí pro ně přísné požadavky na diverzifikaci a likviditu aktiv, jako u podílových fondů, a mohou tedy nabídnout vyšší výnos, i když za cenu vyššího rizika. S nízkými úrokovými sazbami, které limitují výnosnost tradičních investičních nástrojů, a také rostoucím počtem FKvI na trhu pokračuje zájem movitějších investorů o tyto alternativní investiční produkty.

Růst podpořily i změny v legislativní úpravě z roku 2014, konkrétně zavedení možnosti zakládat dnes velmi oblíbené investiční fondy s proměnným základním kapitálem (SICAV) a zrušení omezení veřejného nabízení, či snížení hranice pro minimální investici ze 125 tisíc eur na jeden milion korun v roce 2016.

„Fondy kvalifikovaných investorů SICAV, které kombinují výhody akciových společností a podílových fondů, dnes rostou jako houby po dešti – jsou totiž výhodné i pro investiční společnosti. Díky odlišné právní úpravě mají možnost flexibilně vytvářet podfondy s odlišnými investičními strategiemi. Tyto podfondy nejsou omezeny požadavky na minimální kapitál, kterým podléhá pouze SICAV jako celek. Také vydávání a odkupování investičních akcií nepodléhá obecným principům a pravidlům uplatňovaným při zvyšování či snižování základního kapitálu,“ popisuje výhody Martin Řezáč, předseda AKAT ČR. “Na druhou stranu jsou v České republice vzhledem k nákladům a administrativní komplikovanosti SICAV fondy využívané právě pouze pro fondy kvalifikovaných investorů“.

V minulých letech byl mezi investory největší zájem o FKvI zaměřené na komerční reality – kancelářské budovy, nákupní centra či logistické haly. „Jejich atraktivním doplňkem se v posledních měsících stávají fondy zaměřené na nákup firem, pohledávek, vína či veteránů“ komentuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. „Díky uvedeným změnám, které přiblížily FKvI většímu počtu investorů, v dnešní době vzniká řada nových fondů, rozšiřuje se jejich investorská základna a snižuje se průměrná výše investice do fondu. Výsledkem je růst celkové hodnoty prostředků vložených do investičních fondů,“ uzavírá.

Zdroj: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-106479.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.