Archivy: Profiles

Ing. Petr Sefzig
Profiles

Ing. Petr Sefzig

Petr je zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí. Dohlíží na rozvoj strategických partnerství se servisními společnostmi.

Mgr. Ivo Korčák
Profiles

Mgr. Ivo Korčák

Ivo je zakladatel a člen investičního výboru. Rozvíjí spolupráci s institucionálními investičními partnery a klíčovými investory.

Mgr. Zbyněk Průša
Profiles

Mgr. Zbyněk Průša

Zbyněk má ve Findigo FKI na starosti vyhledávání akvizičních příležitostí a vztahy se strategickými investory.

Ing. Radim Jauker
Profiles

Ing. Radim Jauker

Radim je zakladatel a předseda dozorčí rady. S ohledem na zkušenosti a dlouhou kariéru je také hlavní tváří fondu.