Viladům Malvazinky

Akvizice pohledávek a úpadce za účelem provedení reorganizace (řešení úpadku) s cílem očistit a zpeněžit zajímavé aktivum – viladům těsně před dokončením v hodnotě 40-50mil.

Projekt byl předlužený a zatížen sporem společníků. Úpadce se nacházel v neschopnosti dokončit projekt a dokončit prodej bytů.

Pohledávka ve výši 25 mil. Kč z bankovního úvěru (akvizice s 30% diskontem); akvizice podílu SPV v insolvenční situaci.

Aktivum v podobě atraktivního viladomu na Malvazinkách rozděleného na bytové jednotky

Prodej očištěných bytových jednotek

15 měsíců

40 % p.a.

Kvalitní aktivum, úspěšná akvizice klíčové zajištěné pohledávky a zvládnutý proces reorganizace (úspěšná dohoda s ostatními věřiteli)

Máte zájem s námi investovat? Napište nám!