Investiční strategie

Hodnotná aktiva v obtížných situacích

Investujeme pouze do příležitostí v oborech a oblastech, kterým skutečně rozumíme.

V posledních letech jsme pomohli desítkám podnikatelů a firem překlenout obtížné období. Do firem investujeme, případně pomůžeme s řízením a rozvojem a zvýšíme jejich hodnotu tak, abychom našim investorům mohli nabídnout zajímavé zhodnocení finančních prostředků.

Cílem fondu je shromáždit prostředky i na větší investiční příležitosti, které drobný nebo střední investor nemá možnost sám realizovat.

0%
FINANCOVÁNÍ Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostmi
0%
DISTRESOVÁ AKTIVA Nákup zajištěných aktiv v obtížných situacích
0%
AKVIZICE Investice do firem, developerských projektů apod.

Investujte s námi

  • Profesionální správa portfolia a maximální transparentnost
  • Diverzifikace rizik a zajištění investic fondu nemovitým majetkem
  • Vysoké zhodnocení investice – v závislosti na třídě akcií od 5,5 % a více, naším cílem je zhodnocovat finanční prostředky všech investorů 8% úrokem
  • Zisk FKI podléhá zvýhodněné sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 5%
  • Akcionáři (fyzické osoby) jsou po splnění tří-letého daňového testu osvobozeni od daně z příjmů
  • Likvidita investice – povinnost zpětného odkupu investičních akcií
  • Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora

Case Studies

Viladům Malvazinky

Akvizice distresovaného aktiva a reorganizace projektu výstavby viladomu na pražských Malvazinkách

20201027114230