Findigo FKI je efektivní, transparentní a regulovaný nástroj pro investory sdílející společný investiční cíl.

Hodnotná aktiva v obtížných situacích

V posledních letech jsme pomohli desítkám podnikatelů a firem překlenout obtížné období. Do firem investujeme, případně pomůžeme s řízením a rozvojem a zvýšíme jejich hodnotu tak, abychom našim investorům mohli nabídnout zajímavé zhodnocení finančních prostředků.

Cílem fondu je shromáždit prostředky i na větší investiční příležitosti, které drobný nebo střední investor nemá možnost sám realizovat.

Dohled

Česká národní banka

Obhospodařovatel

DELTA Investiční společnost, a.s.

Depozitář

ČSOB, a. s

Auditor

PKF APOGEO Group

Investiční strategie fondu

 

Investujeme pouze do příležitostí v oborech a oblastech, kterým skutečně rozumíme.

0%
FINANCOVÁNÍ Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostmi
0%
DISTRESOVÁ AKTIVA Nákup zajištěných aktiv v obtížných situacích
0%
AKVIZICE Investice do firem, developerských projektů apod.

Investujte s námi

  • Vysoké zhodnocení investice – v závislosti na třídě akcií od 5,5 %, naším cílem je zhodnocovat finanční prostředky všech investorů 8% úrokem
  • Profesionální správa portfolia a maximální transparentnost
  • Diverzifikace rizik a zajištění investic fondu nemovitým majetkem
  • Zisk FKI podléhá zvýhodněné sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %
  • Akcionáři (fyzické osoby) jsou po splnění 3letého daňového testu osvobozeni od daně z příjmů
  • Likvidita investice – povinnost zpětného odkupu investičních akcií
  • Regulovaný subjekt – prostřednictvím ČNB, obhospodařovatele, depozitáře a auditora

Case Studies

Viladům Malvazinky

Akvizice distresovaného aktiva a reorganizace projektu výstavby viladomu na pražských Malvazinkách

20201027114230

Zakladatelé

Ing. Radim Jauker

Ing. Radim Jauker

partner

Radim je zakladatel a předseda dozorčí rady. S ohledem na zkušenosti a dlouhou kariéru je také hlavní tváří fondu.

Mgr. Ivo Korčák

Mgr. Ivo Korčák

partner

Ivo je zakladatel a člen investičního výboru. Rozvíjí spolupráci s institucionálními investičními partnery a klíčovými investory.

Ing. Petr Sefzig

Ing. Petr Sefzig

partner

Petr je zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí. Dohlíží na rozvoj strategických partnerství se servisními společnostmi.

Mgr. Zbyněk Průša

Mgr. Zbyněk Průša

partner

Zbyněk má ve Findigo FKI na starosti vyhledávání akvizičních příležitostí a vztahy se strategickými investory.

Aktuality

Sledujeme dění na finančních trzích