Co jsou fondy kvalifikovaných investorů a pro koho jsou určené?

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů a pro koho jsou určené?

V čem se fondy kvalifikovaných investorů liší od jiných fondů běžně dostupných v bance? Jaké skýtají výhody? Na co si dát pozor? Pojďme si blíže představit fondy, které jsou určeny pro zkušené investory.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) nabízejí velmi pestrou škálu investičních možností, ke kterým se běžný investor jinak nemá šanci sám dostat. Nejsou však dostupné pro každého a mají také svá úskalí, zejména horší likviditu.

Předně je ale třeba si říct, kdo je to kvalifikovaný investor. Ty definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech a zjednodušeně řečeno lze toto označení definovat velkým kapitálem. Abyste ale mohli být považováni za kvalifikovaného investora, musíte být nejen dostatek finančních prostředků, ale mít i dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním.

Kdo je to kvalifikovaný investor?

V praxi jsou dvě možnosti, jak se „kvalifikovat“:

  1. Buď investujete do fondu minimálně 125 tisíc eur (zhruba 3,1 milionu Kč) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a máte dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů, do kterých fond investuje

, nebo

2. investujete do fondu minimálně milion korun, ale zároveň kromě čestného prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem. Zpravidla za tímto účelem musíte vyplnit poměrně rozsáhlý investiční dotazník.

Je třeba toto opatření chápat jako ochranu investorů. Cílem je, aby do fondů kvalifikovaných investorů vstupovali pouze lidé, kteří skutečně dobře rozumějí tomu, do čeho investují, a nebo disponují takovým kapitálem, aby případný nezdar investice nijak neohrozil jejich finanční situaci.

Jednotlivé fondy si mohou ve statutu určit i vyšší požadovanou minimální investici. Některé přijímají nové investory až od pěti, deseti či více milionů korun, čímž si vymezují cílovou skupinu investorů, tak aby jich ve fondu bylo omezené množství. Většina otevřených FKI dnes přijímá investory od jednoho milionu korun.

Do čeho investují FKI fondy?

Fondy kvalifikovaných investorů mají oproti standardním investičním fondům nabízeným široké veřejnosti pestřejší škálu investičních možností a výrazně volnější ruce. Díky tomu jsou právě pro investory atraktivní, dovedou nabídnout různé specifické investice, které mají nízkou korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy, takže se perfektně hodí k diverzifikaci rizika. Na druhou stranu jejich strategie s sebou často různá specifická rizika také nese.

Mezi nejoblíbenější FKI patří například různé nemovitostní, developerské a private equity fondy. Zaměření FKI fondů ale může být opravdu hodně specifické. Některé FKI spravují zemědělskou půdu nebo lesy, další provozují větrné a solární elektrárny, jiné vykupují nesplácené pohledávky. Některé také například financují poskytování úvěrů a existují třeba i fondy investující do umění nebo archivního vína.

FKI fondy obecně mohou investovat do aktiv, u kterých by standardní fond měl problém s oceňováním majetku, protože se nejedná o cenné papíry obchodované na burze. Tam je poptávkou a nabídkou jasně určena tržní cena. FKI fondy pak musí majetek oceňovat samy na základě nezávislých znaleckých posudků.

A v tom tkví potenciálně největší riziko FKI fondů: že majetek nebude správně oceněn. Právě proto nejsou určeny široké veřejnosti.

Jak jsou FKI fondy regulované?

Celkem je nyní v České republice registrováno přes 300 regulovaných investičních fondů pro kvalifikované investory. Z toho zhruba dvě třetiny jsou účelově založené pro uzavřený okruh investorů a nejsou veřejně nabízené. Zhruba do stovky FKI fondů může investovat i kvalifikovaná veřejnost.

Každý regulovaný investiční fond musí mít svého administrátora – investiční společnost s oprávněním od České národní banky (ČNB) administrovat FKI fondy. Největším českým obhospodařovatelem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů jsou investiční společnosti Avant, Amista, Conseq, QI, Redside a Codya. Všechny fondy v jejich nabídce jsou regulované, tedy pod dohledem ČNB.

Zdroj: FinMag.cz