Novinky v FKI: Inflaci překonala polovina nemovitostních fondů, možnost investice do IPO

Novinky v FKI: Inflaci překonala polovina nemovitostních fondů, možnost investice do IPO

Přinášíme novinky z českého investičního prostředí v rámci příležitostí zhodnocení prostředků skrze Fondy kvalifikovaných investorů. Inflaci překonala polovina nemovitostních fondů. Fond kvalifikovaných investorů Rotpirk IPO se např. zaměřuje na nákup akcií v rámci první veřejné nabídky (IPO).

Nemovitostní fondy se těší stále větší oblibě českých investorů. Není divu: poměrem výnos/riziko se jedná o konzervativní investici s velmi zajímavými výnosy, které dlouhodobě překonávají inflaci. Klíčem k úspěchu je mít spolehlivé dlouhodobé nájemníky.

Kouzlo spočívá v tom, že nájemné standardně každý rok navyšujete o inflaci. A s rostoucím cashflow z pronájmu roste i hodnota nemovitostí. Výnosy nemovitostních fondů pak ve finále tvoří příjmy z pronájmu plus růst hodnoty nemovitostí po odečtení nákladů na správu a údržbu.
Výnosy nemovitostních fondů a inflace

Kdybychom porovnali výnosy nemovitostních fondů za rok 2021 s průměrnou mírou inflace za stejný rok, která vychází na 3,84 %, pak pouze tři fondy vykázaly nižší výnos. Nejmenší výnos měl tradičně ČS nemovitostní fond (2,5 %), následovaný Czech Real Estate Investment Fund (3,5 %) a Generali fond realit (3,8 %).

O průměrnou míru inflace se zpravidla v nájemních smlouvách od ledna zvedá nájemné pro následující rok. Průměrná míra inflace je tedy určující pro pronajímatele a hraje tím pádem důležitou roli také v ocenění spravovaných nemovitostí.

Ovšem z pohledu investora je správnější porovnávat výnosy investice za uplynulý rok s meziroční mírou inflace platnou v prosinci. Tedy s údajem, o kolik se v průměru zvedly spotřebitelské ceny za celý uplynulý rok (nikoliv průměr za 12 měsíců).

Meziroční míra inflace v prosinci stoupla na 6,61 %. Nad tuto hranici se loni dokázalo dostat deset nemovitostních fondů a jedenáctý ještě pravděpodobně přibude, až fond Realia Retail Parks zveřejní hodnoty za prosinec. Zhruba polovina nemovitostních fondů tak v roce 2021 dokázala porazit inflaci, polovina fondů za ní zaostala.

V porovnání s rokem 2020 výnosy nemovitostních fondů loni v průměru stouply. Pouze čtyři fondy vykázaly lehce nižší výnos než předloni, konkrétně fondy Nemo, Raiffeisen realitní, Trikaya nemovitostní a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti. U zbylých 20 nemovitostních fondů výnosy oproti předchozímu roku stouply.
Nejúspěšnější nemovitostní fondy

Mimořádný výnos v roce 2021 vykázal fond Accolade Industrial (28 %) zaměřený na průmyslové a logistické areály. Poptávka v tomto segmentu už druhým rokem výrazně převyšuje nabídku, takže ceny nemovitostí rostou. Vývoj na trhu musel reflektovat i fond Accolade, když loni opakovaně přecenil hodnotu spravovaných nemovitostí. Jeho průměrný výnos z nájmu (yield) při tom klesl na 5,6 % p.a., a podle portálu Nemovitostní-fondy.cz se tak dnes řadí k fondům s nejnižší rentabilitou nájmu.

Vysoké výnosy tradičně vykázaly i další nemovitostní fondy pro kvalifikované investory: oba podfondy Wood & Company (Office 11,7 % a Retail 7,4 %), Nova Real Estate (10 %) a ZDR Investments Real Estate (8,4 %). Společně s fondem Accolade Industrial tvoří pětici, jež každoročně opanuje přední příčky v žebříčku výkonnosti nemovitostních fondů.

Nad meziroční míru inflace se dostaly i některé nemovitostní fondy dostupné široké veřejnosti – konkrétně Conseq realitní (6,6 %), ZDR Investments Public (6,7 %) a Creditas nemovitostní (8,2 %). Vysoké výnosy pak podle očekávání zaznamenaly fondy zaměřené na rezidenční nemovitosti (nájemní byty) – Mint I. rezidenční (9,2 %) a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti (6,8 %).

IPO efekt investic

Zhodnocení prostředků pomocí tzv. IPO efektu slibuje Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s., Rotpirk IPO podfond. Patnáctileté investiční zkušenosti zakladatele skupiny Rotpirk Aleše Jakýma vyústily v založení fondu, který v ČR nemá obdoby a je ojedinělý nejspíš v rámci celé střední Evropy.

„Dokázali jsme pro fond Rotpirk IPO vytvořit model, který nám umožňuje co nejvíce se při nákupu IPO přiblížit k upisovací ceně a tedy maximalizovat pro naše klienty výnosy z IPO. V našem portfoliu převažují úpisy z USA, kde je trh s veřejnými nabídkami akcií z celého světa nejrozvinutější a který má pevná pravidla a dlouholetou historii,“ doplnil Aleš Jakým.

Ani Rotpirk IPO však není pro všechny investory. Jedná se totiž o fond kvalifikovaných investorů, kde je vyžadována minimální investovaná částka v objemu 1 milion Kč.

Zdroj: Penize.cz