Nemovitostní fondy nefungují jako spořicí účet

Nemovitostní fondy nefungují jako spořicí účet

Nemovitostní fondy fungují na principu kolektivního investování, kdy správce získává prostředky od tisíců drobných investorů, které následně investuje do realit.

Většina takových fondů se zaměřuje na obchodní centra, kanceláře a další komerční budovy. Výnosy pak fondy generují díky nájmům, případně také z přecenění či prodeje vlastněných budov.

Výhody nemovitostního fondu

Investicí do takového fondu získáte podíl na různých nemovitostech napříč republikou, ale klidně i světem. Nemovitostní fondy jsou pak kromě tzv. fondů kvalifikovaných investorů dostupné širokému okruhu zájemců.

Ceny nemovitostí mají tendenci se chovat nezávisle na cenách dluhopisů či akcií. V případě růstu inflace fond navyšuje své nájemné, což je pro dnešní dobu určitě velmi aktuální. Třešničkou na dortu pak určitě je fakt, že se nemusíte starat o nájemníky ani je nemusíte shánět nebo řešit různé opravy na dané nemovitosti jako v případě, že jste jediný vlastník přímo vy sami.

Dnes je také častým argumentem pro nemovitostní fond i to, že hodnota nemovitostí nadále rychle roste. Navíc se fond oceňuje a obchoduje na denní bázi, takže svůj podíl můžete často snadno a rychle prodat, mělo by tedy jít o likvidní investici.
Investiční fond jako spoření?

Uvedli jsme, že investiční fond je vnímán jako likvidní investice. To ovšem nemusí platit po celou dobu, kdy do fondu investujeme. Může se totiž stát (a není to tak výjimečné), že svůj podíl po nějakou dobu nebudeme moci prodat a nedostaneme se tak ke svým penězům, když zrovna potřebujeme.

Otevřené nemovitostní fondy totiž v souladu se svými pravidly mohou zcela zastavit odkupy podílových listů, a to až na dva roky. Fond má sice povinnost držet minimálně dvacet procent svého majetku v hotovosti, ale pokud tento obnos nestačí na odkup prodávaných podílů, může fond nákup pozastavit až na uvedené dva roky.

O se spořicím účtem srovnatelné likviditě tak proto ve skutečnosti nemůže být řeč.

Taková situace, kterou popisujeme, se stala například ve Velké Británii, kde několik nemovitostních fondů pozastavilo odkupy. Stejně tak se něco podobného přihodilo i v sousedním Německu. V něm došlo v letech 2005 a 2006 ke krizi likvidity, kdy mnohé fondy zaznamenaly odliv kapitálu a musely se proto na čas uzavřít. To vedlo k tomu, že investoři „vykoupili“ dosud otevřené fondy, které ale následně musely odkupy také zastavit, čímž nastal v této oblasti dominový efekt.

V letech 2010 až 2015 pak v Německu došlo ke zlikvidování hned 18 nemovitostních fondů. Ty se následně snažily prodat své nemovitosti co nejvýhodněji. Zachování kapitálu jejich investorů tak zkrátka dostalo přednost před rychlým vyplacením vložených peněz.

Mnohé české fondy samozřejmě umožňují svým investorům odkup kdykoli. Jak ale vidíme z příkladů výše, není záruka, že zrovna ve chvíli, kdy se vám to bude nejméně hodit, váš fond nezavře dveře až na dlouhé dva roky. Mít tedy velkou část prostředků uloženou v nemovitostním fondu může být problematické, protože si nemůžete být jisti, že své peníze dostanete přesně ve chvíli, kdy je potřebujete.

Vyplatí se vůbec nemovitostní fondy?

V rámci diverzifikace určitě není na škodu do nemovitostního investičního fondu zainvestovat také. Jen je třeba počítat s tím, že nezaručuje takovou likviditu jako právě spořicí účet, i když se i s takovým tvrzením můžete někdy setkat. Nesmíte ani zapomínat, že každou investicí do fondu podstupujete investiční riziko, zatímco spořicí účty máte ze zákona pojištěné – více o pojištění vkladů.

Nemovitostní fond určitě má své místo v investičním portfoliu, ale je třeba se připravit na to, že může nastat situace, kdy se po nějaký čas ke svým penězům nedostanete, nebo dokonce budete ve ztrátě. Lze proto doporučit mít v tomto fondu uloženou jen přiměřenou část prostředků, které tam budete chránit proti inflaci, pokud víte, že je nebudete hned tak potřebovat. Je potřeba držet dostatečnou finanční rezervu.

Zdroj: Finex.cz

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.