Roste počet nových investičních SICAV fondů v Česku

Roste počet nových investičních SICAV fondů v Česku

Český investiční trh zažívá příliv nově vznikajících SICAV investičních fondů. Po spuštění Findigo FKI SICAV oznámili své fondy též Creditas a skupina DRFG.

Kvalifikovaní investoři mohou nově využít růstového potenciálu české energetiky. Na trhu je totiž nově CREDITAS ENERGY, podfond SICAV. Jádrem jeho majetku je podíl v pěti energetických společnostech. Díky tomu má pozici čtvrtého největšího distributora elektrické energie v České republice. Zajímavé je i zhodnocení s pevně daným rozptylem, které může dosahovat až 6 % ročně.

Počáteční aktiva mají podobu podílů v pěti distribučních společnostech, které vyrábějí nebo distribuují energie, tedy elektřinu, plyn a teplo, případně s nimi obchodují. Ty vložila do podfondu UNICAPITAL ENERGY a.s. (UCED), která patří do skupiny CREDITAS a v energetice působí už od roku 2013. V současnosti má díky tomu fond čistou hodnotu vložených aktiv ve výši 910 milionů Kč. Po celé České republice jde o 108 distribučních soustav s více než pěti a půl tisíci odběrnými místy, do nichž ročně přitéká 1 TWh elektřiny a plynu.

DRFG na SICAV trhu

Investiční skupina DRFG představila nový fond Czech Development Fund SICAV (CDF). Zaměří se na realizaci a kontrolu developerských projektů ve střední Evropě. Investice zhodnotí při jejich prodeji. V prvním roce počítá s projekty za 1,4 miliardy korun, investorům pak garantuje minimální výnos od 5,75 procenta.

Strategií fondu je investovat do developerských projektů s územním rozhodnutím, v Praze pak i se stavebním povolením, dále do společností vlastnících projekty, anebo do lukrativních pozemků. „Fond je svým nastavením vhodným jako dlouhodobá investice. Doporučený investiční horizont je pět let“, řekl Pavel Zahradil, hlavní analytik skupiny DRFG a člen investičního výboru Czech Development Fund.

Aktuálním cílem fondu je přinést už v prvních dvanácti měsících tři až pět developerských projektů. První z nich chce fond koupit již v následujících týdnech.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.